Auteur: Maurice Knegtel

 • Upayah in daad. De Chinese Dharma (Ch’an)

  Upayah zijn bedoeld om onze houding van klampen te transformeren in een houding van openheid. Deze transformatie kan deels worden teweeg gebracht middels onze ervaring. De strategieën die ik in het vorige blog heb besproken werken hierop in, met het doel ons iets te tonen dat voor de transformatie van onze houding van het grootste…

 • Upayah in woord. De Indiase Dharma

  De upayah zijn op een organische wijze ontstaan, namelijk in de dialogen tussen de Boeddha en de mensen die hij onderweg ontmoette, bij wie hij te gast was of die hem een bezoek brachten. In deze dialogen kunnen we vaak vier stadia herkennen. Het vragen naar of aanwijzen van het probleem, het creëren van enige…

 • Upayah. De bevrijdingsstrategieën van het boeddhisme

  Na zijn realisatie vroeg de Boeddha zich af hoe hij dit bevrijdende inzicht in zijn bestaan bij anderen kon doen ontwaken. Met deze vraag begint de ontwikkeling van upayah, de pedagogische middelen of bevrijdingsstrategieën die de opheffing van duhkha, “lijden”, tot doel hebben. In drie delen wil ik de relatie bespreken tussen de bevrijdingsstrategieën van…

 • De Sangha, het derde Juweel

  De Boeddhistische Sangha: haar betekenis, vorm en geschiedenis Wat gaat aan onze gemeenschap vooraf? Wat weten we van de gemeenschap leerlingen rond de Boeddha? Wat leren de notulen van de vergaderingen van deze gemeenschap in de eeuwen na de Boeddha’s overlijden ons over de boeddhistische gemeenschap? Hoe is de samenstelling en organisatie structuur van de…

 • De verleiding van de verlichting

  Jacques Derrida en het Zen-Boeddhisme “Waar het om gaat is, ik herhaal het: om vrijwel niets. Een kleine vale spin, met een zweem van roest, die ik voorzichtig met mijn wijsvinger benader, springt plotseling bijna een meter ver van mij weg.” Hans Faverey, Hinderlijke goden. In deze tekst spreken we over spinnen die wanneer je…

 • Een verkenning van het andere

  Zen als een post-moderne praktijk Het is niet gemakkelijk om van de tijd waarin je zelf leeft te zeggen dat hij een post-moderne tijd is en dan ook nog een scherp beeld voor ogen te hebben van wat je daarmee bedoelt te zeggen. Maar we kunnen een poging wagen door ons eerst af te vragen…

 • De essentie van Zen ligt in de dagelijkse handeling

  De Zen protocollen van de Izen intensive retraite 2024 te Eerbeek ‘De weg van de Boeddha bestuderen is jezelf bestuderen. Jezelf bestuderen is jezelf vergeten. Jezelf vergeten is ontwaken door alles wat zich voordoet. Wanneer je ontwaakt door alles wat zich voordoet, vallen jouw eigen lichaam-en-geest en de lichamen-en-geesten van anderen weg. Geen spoor van…

 • De Boeddha van Europa

  Over Nietzsche en Zen Wat doen we met een leven waarin we geboren worden, ziek, pijn lijden, zowel fysiek als psychisch, waarin we misschien dement of waanzinnig worden, maar waarin in elk geval onze krachten slinken tot we met een laatste, diepe zucht van deze aardbodem verdwijnen? Wat doen we met een leven waarin elke…

 • Hakuin Ekaku ‘Het lied van de meditatie’

  Alle wezens zijn oorspronkelijk Boeddha; gelijk water en ijs, zoals er geen ijs is zonder water, zo zijn er geen wezens zonder Boeddha. Omdat je niet weet hoe dicht de waarheid je nabij is, zoek je haar ver weg – zo jammer! Als iemand die staat in het water en schreeuwt van de dorst; als…

 • Linji, de taal van het sacrale (III)

  O, volgelingen van de Dao! Het is voorwaar moeilijk echt trouw aan jezelf te zijn! De Boeddha Dharma is diep, duister en onpeilbaar, maar wanneer ze wordt gezien, hoe eenvoudig is ze dan! Ik besteed mijn gehele dag aan mensen te zeggen wat de Dharma is, maar het lijkt alsof de toehoorders in het geheel…