Hakuin Ekaku ‘Het lied van de meditatie’

Alle wezens zijn oorspronkelijk Boeddha;
gelijk water en ijs, zoals er geen ijs is zonder water,
zo zijn er geen wezens zonder Boeddha.

Omdat je niet weet hoe dicht de waarheid je nabij is,
zoek je haar ver weg – zo jammer!
Als iemand die staat in het water
en schreeuwt van de dorst;
als de zoon van een bemiddelde vader
die onder ontheemden doolt.

De reden waarom we dwalen door de zes werelden is
omdat we ons in de donkere paden der onwetendheid verliezen.
Zwervend van duisternis naar duisternis,
wanneer zullen we vrij zijn van geboorte en dood?

Zazen, zoals beoefend in het Mahayana,
geen lofzang put zijn verdienste uit!
De zes paramita’s te beginnen met geven,
het volgen van de voornemens en van andere intenties,
het aanroepen van de Boeddha’s naam en berouw,
stuk voor stuk zijn ze te herleiden tot zazen.

De beoefening van zelfs een enkele keer zazen
wist talloze dwalingen in ons verleden uit.
Waar dan zijn er begoochelingen die ons misleiden?
Het Zuivere Land is heel nabij!

Wie, als is het maar eens, in alle openheid luistert naar dit feit,
haar prijst en vol vertrouwen volgt,
zal met genade worden vervuld.

Als je terugkeert naar jezelf en je de realiteit van zelf-natuur herinnert,
zelf-natuur die geen natuur is,
zal je reiken voorbij woorden en reflectie.

De poort van de eenheid van oorzaak en gevolg staat open,
het pad van niet-twee en niet-drie strekt zich recht voor je uit;
je vorm is de vorm van geen vorm, je komen en gaan
vinden nergens anders plaats dan hier waar je bent;
je denken is het denken van niet-denken;
zelfs zingen en dansen zijn de stem van de Dharma!

Hoe grenzeloos en vrij is de hemel van samadhi!
Hoe helder is de volle maan van ontwaken!
Wat is het dat je mist op dit moment?
Nirvana toont zich recht voor je neus!
De plek waar je nu bent is het Zuivere Land
en dit lichaam hier is de Boeddha!

Vertaling: Maurice Genko Knegtel Roshi,
ter gelegenheid van de priester en leraarswijding van
Ineke Konin Vogel, juni 2023.


Reacties

Geef een reactie