Wat alles te buiten gaat

Wat alles te buiten gaat

Op de Zenweg leer je, onder de begeleiding van een leraar of lerares, door je concepten heen te kijken. Je ontdekt dat wat je in je hoofd van de werkelijkheid maakt, niet de werkelijkheid is die je leeft. Zolang je nog een idee hebt van wat je leven is of wie je bent, is dat niet de levende realiteit die door je aderen stroomt. Hierover gaat de kwestie van Tiantong Zongjue.

Kwestie 49. Tiantong Zongjue (? – 1162)

De achtenveertigste Patriarch was Zen Meester Tiantong Zongjue. Hij was Wukongs assistent voor een lange tijd. Op een dag vroeg Wukong hem: ‘Hoe kijk je er deze dagen tegenaan?’ De Meester antwoordde: ‘Stel dat ik zeg dat ik zo ben.’ Wukong sprak: ‘Dat is niet genoeg. Je moet iets meer zeggen.’ De Meester zei: ‘Waarom is het niet genoeg?’ Wukong zei: ‘Ik zei niet dat het niet genoeg was, maar je bent niet vertrouwd met wat alles te buiten gaat.’ De Meester zei: ‘Ik drukte juist uit wat alles te buiten gaat.’ Wukong vroeg: ‘Wat is het dat alles te buiten gaat?’ De Meester antwoordde: ‘Stel dat ik kan uitdrukken wat alles te buiten gaat, dan kan ik het nog niet voor u onder woorden brengen, Meester.’ Wukong sprak: ‘Je kunt het niet echt uidrukken.’ De Meester zei: ‘Ik smeek u, zeg het me!’ Wukong zei: ‘Vraag het me en ik druk het voor je uit.’ De Meester vroeg: ‘Wat is het dat alles te buiten gaat?’ Wukong antwoordde: ‘Stel dat ik zeg dat ik niet zo ben.’ Toen de Meester dit hoorde, ontwaakte hij en Wukong bevestigde zijn inzicht.

Vertrouwd zijn met je leven precies zoals je het leidt en de werkelijkheid precies zoals ze is, daar gaat het om op de Zenweg. Dit wil zeggen dat het leven zoals je het leidt en de werkelijkheid waarin je leeft een levende ervaring dient te zijn. Het gaat om intimiteit en het gaat alles te buiten. Tot in elke porie weten wat het betekent om dit leven te leiden. Dit weten heeft niets te maken met concepten, kennen of bewustzijn, noch met bewustwording of ontwikkeling van wat dan ook. Pas als ik wis en waarachtig geen idee meer heb van wie ik ben of wat mijn leven is, verschijnt dit heldere en adequate weten. Zo ben ik niet, niet zo ben ik ook niet, noch ben ik zo en niet zo.


Reacties

Geef een reactie