Izen Sangha Fonds

Mijn leraar Genpo Roshi zei altijd: ‘Geld mag nooit een reden zijn om je beoefening te onderbreken.’ Dit ben ik grondig met hem eens. We betalen allemaal voor onze training, voor de Zen Cirkel, de Zen Zondag, de Intensive, of voor individuele begeleiding, want zonder te geven (dana-paramita) kunnen we niet ontvangen.

Maar soms zit het financieel tegen. Als je als actief lid van onze Sangha even niet de middelen hebt om je beoefening voort te zetten, dan is het voor andere beoefenaars een passend gebaar om je daarin tegemoet te komen. Zo dragen we elkaar als leden van de gemeenschap, zoals de Toren van Maitreya alle andere torens in zich draagt (die weer de Toren van Maitreya dragen). Daarom heeft het bestuur van Stichting Izen het Izen Sangha Fonds opgericht. Op dit fonds kunnen actieve leden van onze Sangha die even minder te besteden hebben een beroep doen. En jij kunt als je wilt aan dit fonds doneren, om zo je mede beoefenaars hun praktijk te laten continueren. Immers, ‘hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik neem me voor ze allen te bevrijden’. We gaan onze weg voor de ander. Elke gift wordt in dankbaarheid ontvangen en ter ondersteuning ingezet.

Mocht je zelf ooit een beroep doen op ons Sangha Fonds, weet dan dat ontvangen ook een praktijk op zich is. Daarnaast is het altijd belangrijk om te onderzoeken wat je wel kunt geven, financieel of op andere wijze. Als je een beroep wilt doen op ons Sangha Fonds, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Uit de grond van mijn hart, met onvoorwaardelijke instemming met dit initiatief en met gevouwen handen: gassho!
Mede namens het bestuur van Stichting Izen, Maurice Genko Knegtel Roshi

P.S. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer
NL 16 TRIO 0198406363 ter attentie van Stichting Izen,
onder vermelding van ‘Donatie Sangha Fonds’.